Slovníček

Acetylcholin
neurotransmiter, může mít jak vzrušivé, tak tlumivé účinky, výskyt v hipokampu, nezastupitelná role při vytváření paměťových stop

Adrenolytický (účinek)
pokles krevního tlaku s ryzikem pádu

Algické svalové potíže
potíže bolestí určitých svalů, většinou chronické

Antagonista
látka blokující receptor některého nervového přenašeče

Antihistamin
látka blokující účinky histaminu (např. při alergické reakci)

Anticholinergní
látka blokující aktivitu cholinergního systému (viz. acetylcholin)

Antikonvulzivum
látka zamezující křečím centrálního původu (podobné antiepileptikům), používá se při léčbě a prevenci epileptických záchvatů, některé z nich se také používají pro léčbu bipolárních poruch

Antiserotoninový (účinek)
látka blokující serotoninové receptory, používá se zejména při léčbě schizofrenie, dopad na kognicii (zejména paměť) a depresivní příznaky, tlumí extrapyrimidový syndrom

BAP
bipolární afektivní porucha

Benzodiazepin
souhrnné označení látek s antikonvulzivními, myorelaxačními, hypnotickými a anxiolytickými účinky

Bulimia nervosa
jedna z poruch příjmu potravy projevující se záchvatovým a nadměrným přejídáním

Cefalgie
bolest hlavy, nejčastěji způsobená změnou aktivity hlavových cév v souvislostí s napětím, tenzí, často může být také přenesena z oblasti krční páteře

Cirkadiánní rytmus
biologický rytmus organismus opakující se v intervalu cca. 20-28 hodin (jinými slovy, denní rytmus).

CNS
centrální nervová soustava

Dementogen
látka, která může podněcovat rozvoj demence, obsažena např. v benzodiazepinech, dalším nežádoucím účinkem může být rozvoj závislosti a tolerance vůči dané látce

Dopamin
neuropřenašeč tlumící aktivitu, zabraňuje přetížení, ovlivňuje učení i vnímání bolesti

Dystymie
chorobná nálada projevující se mrzutostí, smutkem, sníženým zájmem o okolí

Epileptický paroxysmus
nadbytečné neúčelné pohyby (hyperkinéze), kombinace tonicko-klonických křečí (dlouhodobější svalové záškuby)

Euforie
radostná povznášející náladu, buď přiměřená u normální osobnosti či vyvolaná drogou či chorobou, např. u mánie

Extrapyrimidový syndrom
funkční porucha velkých nervových jader, která regulují hybnost a vůlí ovládané svalové pohyby

Gastrointestinální
týkající se trávicí soustavy

Hypersomnie
nadměrná spavost při některých organických poškozeních, vyčerpanosti, infekcích (africká spavá nemoc) či duševních chorobách (např. melancholie)

Hypnotikum
látka vyvolávající zklidnění, ospalost a ve vyšších dávkách navozují, případně prohlubují spánek (značně návykové, nepoužívat delší dobu)

Incisivní (účinek)
často u antipsychotik, menší sedativní účinek, působící selektivněji, snaží se eliminovat nežádoucí vedlejší účinky

Indikace
platný důvod pro použití určitého testu, vyšetření či medikace (podání určitého léku)

Inhibiční účinek
zpomalující, zbržďuje či zastavuje určitý proces, např. v organismu

Katalepsie
chorobná svalová ztuhlost

Lucidita
jasné vědomí, lucidní snění-stav, kdy si člověk uvědomuje, že sní, což mu dává možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení pohybovat či jej měnit

Melatonin
nervový přenašeč (zdrojem šišinka), jeho tvorbu potlačuje světlo, proto je jedním ze základních činitelů nastavující usínání

Myorelaxační účinek
způsobený látkou vyvolávající uvolněnost, ochablost kosterního svalstva, užívá se k odstranění svalového napětí, křečí

Narkolepsie
nepřekonatelné, nutkavé usínání, trvá nejvýš několik minut, narkoleptický záchvat může přijít při jakékoliv příležitosti, jedná se o chorobný stav

Nauzea
pocit nevolnosti, nepohodlí v žaludku či hlavě, nutkání ke zvracení

Negativní příznaky
důsledek snížení či vymizení nějaké vlastnosti, např. zpomalení motoriky, plochá emotivita (nejčastěji se uvádí ve spojitosti se schizofrenií)

Neurotransmiterový deficit
nedostatek určitého typu nervových přenašečů

OCD
obsedantně kompulzivní porucha

Ortostatická hypotenze
krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje

Parkinsonismus
soubor příznaků, patří k nim svalová ztuhlost, šouravá chůze a třesoucí se ruce, zpomalení a omezení hybnosti

Profylaxe
včasné vyhledání a diagnostika začínajících chorob

Prokonvulzivní účinek
vyvolávající křeče

Prolaktinemie
hladina hormonu prolaktinu v krvi (hormon regulující produkci mateřského mléka)

PTSD
posttraumatická stresová porucha

Rebound insomnie
nespavost jako paradoxní reakce po užití tlumivých léků, nejčastěji barbiturátů (už se téměř nepoužívají) nebo benzodiazepinů. Může se objevit zpravidla po vysazení, jemuž předcházelo dlouhodobé užívání.

Receptor
buňka či tkáň ve smyslových orgánech, svalech, kloubech a v kůži, receptory vnímají fyzické a chemické podněty, přeměňují je na nervové vzruchy, které jsou dále přenášeny do CNS

Relaps
návrat symptomatologie po dosažení remise, ovšem před dosažením uzdravení (např. porušení abstinence při alkoholismu)

Srdeční palpitace
nepříjemné bušení srdce, může se objevovat při různých typech arytmií

Suicidum
sebevražda

Synaptická štěrbina
úzký mezibuněčný prostor nacházející se v synaptické oblasti, prostor, kde se uvolňují neurotransmitery dále pokračující do receptoru

Tachykardie
zrychlený tep při horečce, silnějších emocích nebo onemocnění srdce

Tardivní dyskineze
neurologická porucha, vyznačuje se mimovolními pohyby, úzce souvisí s podáváním určitých léků (např. antipsychotik)

Tenze
nepříjemný pocit vnitřního napětí, tlaku, neklidu

Zdroje:
Hartl, P. (1993). Psychologický slovník (1. vyd. V ČR). Praha: Jiří Budka.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník (Vyd. 4., v Portálu 1.). Praha: Portál
http://www.stefajir.cz/?q=tardivni-dyskineze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antipsychotikum
http://www.wikiskripta.eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucidn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
http://www.spanek.psychoweb.cz/x-rebound-insomnie.php

Vypracoval/a: Edita Fedorková