Hypnotika

Hypnotika jsou typem psychofarmak, která se používají na předpis k léčbě poruch spánku. Působí tlumivě na CNS, snižují luciditu vědomí a navozují spánek.

Tento typ léku účinkuje docela rychle, záleží především na typu nespavosti, podle níž se i dělí hypnotika na různé typy (viz. níže). Užívají buď v průběhu dne nebo bezprostředně před spaním, některá lze užít i v průběhu noci, když je obtížné znova usnout. To samé platí při předčasném probuzení. Nedoporučuje se však u většiny jejich typů užívat je dennodenně déle než desetkrát za sebou.

Účinek hypnotik se dostavuje velice rychle, hrozí zde ovšem riziko, že při dlouhodobějším užívání se může vytvořit na léku závislost či postupná tolerance organismu na účinnou látku. Navíc zde hrozí výrazná kontraindikace s alkoholem, kterou především dlouhodobější uživatelé mohou začít podceňovat.

Všechny produkty tohoto typu fungují na principu vázání se na specificky benzodiazepinové vazebné místo receptorů GABA (kyseliny gamaaminomáslené).

Vedlejší účinky

Již zmiňovaná možnost vzniku tolerance, závislosti (především u osob, které již tuto závislost v osobní anamnéze jednou mají) a narušení kognitivních funkcí (především paměti). Většina vedlejších účinků však závisí především na typu nespavosti a s ním spojeným předepsaným typem hypnotika

Dělení hypnotik

Hypnotika I. generace

V současné době se již téměř neužívají z důvodu jejich nespecifického účinku, vysokému riziku závislosti a zvýšenou toxicitou (útlum dechového centra). Sem patřila především barbiturátová hypnotika.

Hypnotika II. generace

Tato hypnotika potlačují REM spánek lehce nebo středně silně. Návykovost je výrazně vyšší než u léků I. generace. Řadíme zde benzodiazepiny a patří sem např:

* Midazolam – působí do 6 hodin po dávce, zejména při ztíženém usínání či před operačními či diagnostickými výkony.
* Flunitrazepam – Používá se pro všechny typy nespavosti, zejména potíže s usínáním a povrchní spánek. Využití má také v anesteziologii k premedikaci narkózy. Účinnost je cca. 8-10.
* Nitrazepam, flurazepam – Používá se především v souvislosti s nočním a předčasným ranním buzením. Působí více než 20 hodin.

Hypnotika III. generace

Nezkracují REM spánek, nepodílí se na „ranní kocovině“, nezpůsobují poruchy paměti ani rebound insomnii. Mají středně dlouhý účinek, tedy 5-7 hodin. Patří sem:

* Zolpidem – Indikován pro všechny druhy nespavosti, rychlý nástup účinku (7-27 minut), prodlužuje celkovou dobu spaní.
* Zopiklon – Kromě hypnotického účinku působí častečně antikonvulzivně, myorelaxačně, antidepresivně, avšak částečně i anxiolyticky. Nepatří do seznamu návykových látek.

Hypnotika IV. generace

Především tzv. melatoninové preparáty, zejména Valdoxan (o tom více v části Antidepresiva).

Zdroje:
Bouček, J., & Pidrman, V. (2005). Psychofarmaka v medicíně (Vyd. 1. ed.). Praha: Grada.
Raboch, J., & Jirák, R. (2005). Psychofarmakologie pro praxi (Vyd. 1. ed.). V Praze: Triton.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypnotika

Vypracoval/a: Edita Fedorková