Anxiolytika

Anxiolytika jsou typem psychofarmak na předpis používaná k léčbě akutních úzkostných stavů. Rozvolňují úzkost, působí na svalovou relaxaci, antikonvulzivně, hypnoticky a tlumivě na CNS (zejména benzodiazepiny). Hlavní indikací je akutní tlumení úzkosti, tenze a neklidu.

Tyto léky účinkují vcelku rychle, avšak mohou způsobit návyk, a proto jsou předepisovány na krátkou dobu. Nejsou doporučována lidem s historií užívání návykových látek.

Vysazujeme vždy postupně nebo by se mohly projevit abstinenční příznaky.

Benzodiazepiny zesilují inhibiční účinek kyseliny gamaaminomáselné (GABA) na GABAA– receptory.

Vedlejší účinky

Ospalost, závratě, nespavost, snížení krevního tlaku, snižují aktivační pohotovost, amotivační syndrom (apatie a nechuť k řešení problémů), zpomalené dýchání a problémy s pamětí (tzv. dementogeny). Při rychlém vysazení se mohou objevit abstinenční příznaky. Předávkování může vést ke kóma a infarktu. Vysoké dávky benzodiazepinů mohou způsobovat euforické stavy.

Dělení anxiolytik

Nebenzodiazepinová anxiolytika

* Meprobamat (Meprobamat) – patří mezi propandioly a v poslední době dosti ustupuje velké skupině benzodiazepinů.
* Guaifenesin (Guajacuran) – má v popředí myorelaxační účinek, proto je indikován u zvýšeného svalového napětí, jako jsou algické svalové potíže, cefalgie, u úzkosti, strachu, při trémě, neurotických obtížích (srdeční palpitace, pocit nedostatku vzduchu).
* Buspiron (Buspiron-EGIS, Anxiron) – používá se ke snížení úzkosti bez ovlivnění pozornosti, bdělosti, kognitivních funkcí a psychomotorického výkonu. Při léčbě střední i závažné úzkosti je srovnatelný s benzodiazepiny, přičemž zmírňuje i příznaky deprese. Příznivé účinky má také při léčbě závislosti na alkoholu, zlepšuje spolupráci při terapii. Je bezpečný při podávání i starším pacientům, nevyvolává závislost.
* Hydroxyzin (Atarax) – jde o anxiolytikum nezpůsobující závislost. Snižuje psychické i somatické příznaky úzkosti, zlepšuje kognitivní funkce, vhodný je i u pacientů s přidruženou depresí. Má rychlý nástup účinku.

Benzodiazepinová anxiolytika

Benzodiazepinová anxiolytika dělíme podle délky působení (podle poločasu eliminace):
* s dlouhým působením (více než 24 hodin): diazepam (Diazepam), klonazepam (Rivotril)
* se středně dlouhým působením (12–24 hodin): nitrazepam (Nitrazepam), bromazepam (Lexaurin)
* s krátkodobým působením (méně než 12 hodin): oxazepam (Oxazepam)
* s ultrakrátkým působením (2–4 hodiny): alprazolam (Neurol), midazolam (Dormicum)

Zdroje:
Bouček, J., & Pidrman, V. (2005). Psychofarmaka v medicíně (Vyd. 1. ed.). Praha: Grada.
Raboch, J., & Jirák, R. (2005). Psychofarmakologie pro praxi (Vyd. 1. ed.). V Praze: Triton.
http://www.drugs.com/drug-class/anxiolytics-sedatives-and-hypnotics.html
http://www.healthline.com/health/anxiolytics#Overview1
http://www.benzo.cz/ (= benzodiazepinová poradna)

Vypracoval/a: Jiří Šulc