Psychofarmaka

Psychofarmaka jsou látky, jejichž hlavním předpokládaným účinkem je změna psychického stavu člověka. Jejich základní dělení podle užití v každodenní praxi je následující:

  1. Anxiolytika
  2. Hypnotika
  3. Antidepresiva
  4. Antipsychotika
  5. Kognitiva – používají za účelem zlepšení porušené kognitivní (poznávací) funkce. Jedná se především o kvality paměti, vnímání, intelektu a pozornosti. Nejčastěji se indikují v případě různých typů demence.
  6. Stabilizátory nálady – především u bipolární afektivní poruchy, rekurentní depresi (opakovaně se vracející depresi) či schizoafektivní poruchy.

První čtyři skupiny blíže nerozvádíme, jsou jim věnovány samostatné články.

S účinky a samotnou účinností léčiv souvisí také poločas eliminace (biologický poločas), což je údaj uvádějící, kolik času je třeba k tomu, aby daná látka v organismu člověka ztratila polovinu své účinnosti. K tomu dochází jak vyloučením látky těla z organismu, tak její biologickou přeměnou v těle. Čím kratší je u léku biologický poločas, tím častější musí být jeho aplikace.

Zdroje:

Bouček, J., & Pidrman, V. (2005). Psychofarmaka v medicíně (Vyd. 1. ed.). Praha: Grada.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Psychofarmaka

Vypracoval/a: Edita Fedorková