Postavy

Prosím dbejte na úplné a pravé vyplnění dotazníku. Zvolte tři postavy, které byste si chtěli zahrát a tři postavy, které určitě hrát nechcete.

Maximální počet hráčů je 26:

  • 6 personálu (doktor/ka, psycholog/žka, vrchní, 3 sestry/bratři, případně druhý/á psycholog/žka místo sestry)
  • 20 pacientů

Nezapomeňte, že je důležitější mít personál, než pacienty.

 

Personál ústavu

  • doktor/ka, psycholog/žka, vrchní sestra, zdravotní sestry/bratři

 Lehčí postavy

  • deprese, fobie, úzkosti, obsedantně nutkavé poruchy, těžký stres, disociativní poruchy, somatoformní poruchy, poruchy příjmu potravy a mnohé další

 Těžší postavy

  • schizofrenie, paranoia, bludy, toxická psychóza a další

 

O diagnózách se můžete dočíst v MKN-10.